Woonbeweging

Voor onze opdrachtgevers, de woningcorporaties,
onderzoeken wij voorraadpotentie.
Dit koppelen wij aan klantintelligentie.
Middels het samenvoegen van deze data zorgen wij voor
woonbeweging.
Zo ontstaan mutaties en kasstromen.
Woonwensen worden vervuld en de voorraad
verandert mee met de dynamiek van de tijd.

Voorraadpotentie

Klantintelligentie

Woonbeweging

Voorraadpotentie

Er zit meer in de voorraad dan wat er nu wordt uitgehaald.

Voorraadpotentie is het onderzoeken van de voorraad op de maximale exploitatie-mogelijkheden van huur en koop op de korte, middellange en langetermijn gezien vanuit de markt. Dit is afhankelijk van veel factoren. Inzicht in de potentie van uw voorraad helpt u bij het maken van keuzes wat u met voorraad en doelgroepen wenst te realiseren. Er ontstaat een beeld van marktmogelijkheden en de daaruit voortvloeiende vermogensvertegenwoordiging.

Klantintelligentie

Welke klant bij welk pand? Pro-activiteit leidt tot optimalisatie.

Woonwensen en klanttevredenheids-onderzoeken zijn niet nieuw voor u. Maar als u de resultaten op adresniveau wilt inzien en gebruiken, dan is er nog een wereld te winnen. Wij voegen aan deze onderzoeken de onderwerpen verhuis- en koopgeneigdheid toe en importeren deze data. Zo kunnen wij pro-actief inspelen op de behoefte van uw klant.

Woonbeweging

Optimalisatie uit de stenen.

Mutaties maken een belangrijk deel uit van uw mogelijkheden om te sturen. Echter, met een te lage mutatiegraad, valt er bijna niet te sturen. Mutaties noemen wij woonbewegingen en worden geoptimaliseerd door voorraadpotentie te koppelen aan klantintelligentie. Dit maakt het mogelijk om de voorraad beter aan te laten sluiten bij de doelgroep en de individuele wensen van de klant. Voor de feitelijke realisatie van woonbewegingen en het behalen van de beoogde maatschappelijke en financiƫle resultaten, dient handeling te worden toegevoegd.