Woonbeweging

Wat doen jullie met mijn antwoorden?

De antwoorden die je geeft bij het invullen van het woonwensenformulier vormen samen jouw woonwensprofiel. Dit profiel bouwen we op via het toekennen van waardes aan jouw antwoorden. Het aantal kamers dat je wenst, weegt bijvoorbeeld zwaarder dan je wens voor een balkon.

Jouw woonwensprofiel is een helder overzicht van wat jij belangrijk vindt aan je huis en leefomgeving. Met die informatie op zak kun je gericht aan de slag gaan of concluderen dat je al in je ideale huis woont.

Wil je een completer beeld mét advies, kies er dan voor om ook de vragenlijst over je huidige woning in te vullen.

We kunnen jouw woonwensprofiel dan naast de informatie leggen die je gegeven hebt over je huidige woning. Daaruit volgt een advies:

  • Blijven wonen (je huidige woning voldoet nu en in de nabije toekomst aan je woonwensen)
  • Veranderen (je huidige woning restylen)
  • Verbouwen (je huidige woning heeft een paar ingrepen nodig om weer optimaal bij je te passen)
  • Verhuizen (je woonwensen kun je alleen realiseren in een ander huis)

Ook kunnen we je laten zien als mensen geïnteresseerd zijn in jouw huis. Dat doen we op basis van woonwensprofielen van andere mensen en de specificaties van jouw huidige woning. Zo kun je zien hoe jouw huis het doet in de huidige markt, zonder dat je het te koop hoeft te zetten.

Je kunt vervolgens zelf instellen of je vaker bericht van ons wilt krijgen met matches op je woonwensprofiel en/of je huidige woning. Jij hebt de regie!

Lees verder:

Of vul jouw woonwensen in.